Biblioteka publiczna w gminie Sztutowo powstała w 1948 r. Początek pracy bibliotecznej nastąpił we  wrześniu 1948 r., a w listopadzie tego roku dokonano pierwszego wpisu do księgi inwentarzowej.

Pod Nr 1 zarejestrowano książkę Jana Parandowskiego – „Trzy znaki Zodiaku” wydaną w Krakowie w 1947 r. Książka ta nie zachowała się do dnia dzisiejszego.

Biblioteka posiada natomiast książkę z Nr. inw. 3. Jest to „Historia wielkości i upadku Cezara Birotteau”, H. Balzaca wydana w Warszawie przez wydawnictwo „Wiedza” w 1947 r.

Pod koniec 1948 r. Biblioteka posiadała księgozbiór w ilości 100 woluminów.

Po roku działalności do dyspozycji czytelników było 420 książek, a w roku 1950 – 560 książek.

Na koniec 1960 r. księgozbiór liczył już 4860 woluminów. Korzystało z niego prawie 400 czytelników.

Pierwszą siedzibą Biblioteki był lokal w budynku Urzędu Gminy przy ulicy Gdańskiej 55. W 1966  roku (po spaleniu się piętra urzędu) Bibliotekę przeniesiono do budynku remizy strażackiej przy ul. Zalewowej. Następna przeprowadzka była w 1989 r. (z powrotem do budynku Urzędu Gminy).

Wreszcie w 2002 r. dzięki staraniom Wójta Eugeniusza Wyrzykowskiego Biblioteka uzyskała obszerny, piękny lokal w budynku Zespołu Szkół w Sztutowie przy ulicy Szkolnej.
Uroczyste otwarcie nastąpiło 3 kwietnia 2002 r.w obecności v-ce wojewody pomorskiego Stanisława Kochanowskiego, starosty nowodworskiego Romualda Drynko, v-ce prezesa Banku Spółdzielczego w Stegnie Michała Pietrucina oraz przedstawicieli władz samorządowych z Wójtem Eugeniuszem Wyrzykowskim na czele, delegacji Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku i Dyrektora Biblioteki Publicznej M. i Gminy Nowy Dwór Gdański Teresy Adamiak.

Obecnie Biblioteka wypożycza i udostępnia zbiory dla dorosłych oraz dla dzieci i młodzieży w wyodrębnionych pomieszczeniach z wolnym dostępem do półek. W czytelni można korzystać z trzech stanowisk komputerowych (pozyskanych w ramach programu ” Ikonka”). Biblioteka posiada znaczny zbiór zbiorów specjalnych stale uzupełnianych o nowe pozycje, w tym duży
zbiór starych fotografii.

Do roku 1991 Biblioteka miała dwie filie biblioteczne : w Kątach Rybackich i w Krynicy Morskiej. Po nadaniu praw miejskich (01.04.1991 r.) Krynica Morska odłączyła się od gminy Sztutowo, a filia biblioteczna w Krynicy uzyskała statut biblioteki miejskiej.

Kierownicy Biblioteki:

  • Józef Kobos – od 1948 do 1950
  • Kazimiera Hirschweld – od 1950 do 1978
  • Laura Drynko – od 1978 do 1983
  • Krystyna Kochańska – Dyrektor od 1983 do 2008

Obecnie kadrę biblioteczną Biblioteki Publicznej Gminy Sztutowo stanowią:

  • Krystyna Dróżdż – Dyrektor
  • Małgorzata Smug – Główna Księgowa
  • Urszula Parol – Starszy bibliotekarz
  • Ilona Stawiarska – pomocnik bibliotekarza
  • Marzena Kozak – Kierownik Filii Bibliotecznej w Kątach Rybackich