Drogi czytelniku znajdziesz tutaj wydarzenia z działalności biblioteki.

Informacje dotyczące spraw bieżących oraz na temat wystaw, spotkań autorskich jak i spotkaniach dorosłych i młodzieży.

Zapoznasz się z tym co nasza biblioteka organizuje oraz w jakich akcjach ogólnopolskich jak i lokalnych uczestniczy.

Nasza działalność ma nie tylko charakter księgarski ale również kulturalno-oświatowy.