Organizacja Dni Rybaka w Kątach Rybackich

Projekt Biblioteki Publicznej Gminy Sztutowo Organizacja Dni Rybaka w Kątach Rybackich Projekt realizowany w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 “Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej’, objętego Programem Operacyjnym “Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie nr 00305-6523.2-SW1110499/19/20 z dnia 10.07.2020 r. Koszt całkowity: 117 566,94 zł Dofinansowanie: 99 916,00…

Czytaj więcej

Kariera od nowa

Skorzystaj  z bezpłatnych konsultacji indywidualnych, webinarów, warsztatów w ramach czerwcowej akcji regionalnej „Kariera od Nowa” organizowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku wraz z partnerami. Zaplanowane wydarzenia w województwie pomorskim skoncentrowane są wokół tematu zmian, których doświadczamy ostatnio bardzo mocno. Z jednej strony budzą nasze obawy, natomiast z drugiej strony mogą być impulsem do realizacji…

Czytaj więcej

XV Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Szaloma Asza

Zapraszamy do udziału w XV Ogólnopolskim Konkurs Literackim im. Szaloma Asza, którego organizatorem jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczne im. Stefana Żeromskiego w Kutnie. Konkurs organizowany jest od 1993 roku, co dwa lata. Unikalne znaczenie konkursu polega na przywracaniu pamięci o polsko-żydowskiej przeszłości Kutna, a nade wszystko o Szalomie Aszu, urodzonym w Kutnie w 1880…

Czytaj więcej

Dotacja na zakup książek

Szanowni Czytelnicy! W tym roku otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości   10 769,00  na zakup książek. Pieniądze pochodzą z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 1 Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych.   Kupiliśmy 458 książek. Biblioteka w Sztutowie otrzymała 288 egzemplarzy, a do Filii w Kątach Rybackich trafiło 170 książek. Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa…

Czytaj więcej