Szanowni Czytelnicy!

W tym roku otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości   10 769,00  na zakup książek.

Pieniądze pochodzą z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 1

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych.

 

Kupiliśmy 458 książek.

Biblioteka w Sztutowie otrzymała 288 egzemplarzy, a do Filii w Kątach Rybackich trafiło 170 książek.

Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

 

Celem Programu jest wzmocnienie aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby wypożyczanych publikacji oraz wzrostu liczby czytelników bibliotek publicznych. Szczególny nacisk został położony na budowanie nawyków czytelniczych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych,

możliwość  systematycznego aktualizowania, a w  konsekwencji  zwiększenie  oferty  czytelniczej dla użytkowników bibliotek.

Program jest elementem polityki bibliotecznej resortu kultury w zakresie kształtowania księgozbiorów bibliotek oraz wsparcia samorządów w finansowaniu zakupów nowości dla tych instytucji, a jednocześnie zmotywowania ich do systematycznego dbania o biblioteki samorządowe, ponoszenia kosztów związanych ze wzbogacaniem ich zasobów zgodnie z potrzebami środowiskowymi i standardami w tym zakresie