W 2019 r. nasza biblioteka uzyskała dofinansowanie w wysokości 17 601,00 na zakup książek.

Pieniądze pochodzą z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Priorytet 1 Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych.

Zakupiliśmy 649 książek.

Księgozbiór Biblioteki w Sztutowie wzbogacił się o 382 pozycje za 9777,34, do Filii w Kątach Rybackich trafiło 267 książek na kwotę 6923,66.

Co kupiliśmy? Zapraszamy do naszych bibliotek, z pewnością znajdziecie Państwo interesujące Was lektury, zwłaszcza że tworzymy księgozbiór na życzenie naszych Czytelników.

Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa