Skorzystaj  z bezpłatnych konsultacji indywidualnych, webinarów, warsztatów w ramach czerwcowej akcji regionalnej „Kariera od Nowa” organizowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku wraz z partnerami.

Zaplanowane wydarzenia w województwie pomorskim skoncentrowane są wokół tematu zmian, których doświadczamy ostatnio bardzo mocno. Z jednej strony budzą nasze obawy, natomiast z drugiej strony mogą być impulsem do realizacji odłożonych planów lub odkrycia nowych możliwości.

Do  udziału w akcji  zachęcamy  osoby  zainteresowane  wzmocnieniem motywacji do działania, określeniem swoich mocnych stron, pozyskaniem informacji o aktualnościach w procesie rekrutacji oraz dążeniem do osiągnięcia równowagi i harmonii w życiu, wykonywaniem pracy przynoszącej satysfakcję i zadowolenie.

„Kariera od Nowa” jest wydarzeniem skierowanym do osób na różnym etapie ścieżki zawodowej: poszukujących zatrudnienia, planujących zmianę lub rozwój zawodowy.

Szczegółowe informacje na temat działań zaplanowanych w ramach akcji znajdują się na stronie: https://wupgdansk.praca.gov.pl/karieraodnowa