W minioną sobotę, miłośnicy literatury spotkali się w  bibliotekach – w Sztutowie i Kątach Rybackich na Narodowy Czytaniu Ballad i romansów Adama Mickiewicza.

 Zbiór Mickiewiczowskich poezji został opublikowany w czerwcu 1822 r.  w Wilnie i  zapoczątkował romantyzm w literaturze polskiej. Dla uczczenia dwusetnej rocznicy tego wydarzenia, rok 2022 został uchwalony przez Sejm RP Rokiem Romantyzmu Polskiego.

Goście naszych bibliotek odczytali wszystkie utwory wieszcza. Mogliśmy wysłuchać 14 odważnych i ciekawych interpretacji.

Wójt  Gminy Pan Robert Zieliński czytał z mieszkańcami Kątów Rybackich, a potem zaszczycił swoją obecnością wydarzenie w Sztutowie.

 Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w tym wyjątkowym święcie.

W przyszłym roku zapraszamy na 12 odsłonę Narodowego Czytania, lekturą będzie Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej.