Zapraszamy do udziału w XV Ogólnopolskim Konkurs Literackim im. Szaloma Asza, którego organizatorem jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczne im. Stefana Żeromskiego w Kutnie.

Konkurs organizowany jest od 1993 roku, co dwa lata. Unikalne znaczenie konkursu polega na przywracaniu pamięci o polsko-żydowskiej przeszłości Kutna, a nade wszystko o Szalomie Aszu, urodzonym w Kutnie w 1880 roku wybitnym prozaiku i dramaturgu żydowskim tworzącym w jidysz, dwukrotnym kandydacie do Nagrody Nobla. Mimo światowej sławy, która zapewniła mu stałe miejsce w literaturze  lat 20. i 30.  XX w., po wojnie popadł w niemal całkowite zapomnienie. Konkurs wpisuje się w proces przywracania spuściźnie Asza utraconej pozycji w historii literatury.
 
Koordynator konkursu: Radosław Wąs, e-mail: r.was@bibliokutno.pl
 
Szczegóły: